Chung Cực Đại Ma Thần

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 05:45:39
2:
Tap 002 - 05:18:39
3:
Tap 003 - 05:36:13
4:
Tap 004 - 06:03:43
5:
Tap 005 - 05:47:45
6:
Tap 006 - 05:07:20
7:
Tap 007 - 04:46:42
8:
Tap 008 - 04:51:48
9:
Tap 009 - 04:52:55
10:
Tap 010 - 04:24:50
11:
Tap 011 - 04:16:05
12:
Tap 012 - 04:28:22
13:
Tap 013 - 04:30:54
14:
Tap 014 - 04:49:32
15:
Tap 015 - 04:56:45
16:
Tap 016 - 04:55:31
17:
Tap 017 - 04:52:00
18:
Tap 018 - 04:44:30
19:
Tap 019 - 04:55:35
20:
Tap 020 - 04:58:35
21:
Tap 021 - 05:01:05
22:
Tap 022 - 04:48:14
23:
Tap 023 - 04:51:06
24:
Tap 024 - 04:40:47
25:
Tap 025 - 05:11:21
26:
Tap 026 - 05:36:49
27:
Tap 027 - 05:47:08
28:
Tap 028 - 05:38:29
29:
Tap 029 - 05:10:25
30:
Tap 030 - 04:49:19


0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Hai đời ký ức dung hợp, thành tựu Chung Cực Đại Ma Thần huyền thoại bất hủ.

Hắn không thuộc về bất luận cái gì một đạo, một mình thành Ma, lại đem chư thiên vạn đạo giẫm ở dưới chân.

Thiên Ma Bá Thể Bất Tử Bất Diệt, Lục Thần Ma Công hung tàn vô cùng, dưới khố Chân Long Ma Thú, trong tay Huyền Ma Thần Trảm, Thiên Thượng Địa Hạ Duy Ngã Độc Tôn

Hướng Thiên hống một tiếng phá thương khung, hỏi Địa một chỉ chiến không ngừng

Sẽ có một ngày Long được Thủy, nộ trảm Thiên Hà đoạn Thủy Lưu.

Đẳng cấp:

Chia làm Trục Võ, Lôi Đình, Vạn Quân, Phi Thiên, Hồn Du, Thuận Mệnh, Thiên Uy, Chuyển Luân, Viên Mãn cùng Phá Hư mười trọng cảnh giới.