Chuế Tế

25/06/2021 teppiesq 0

– Sự đối lập mà hài hòa gần như hoàn hảo.Nhân vật chính hưởng thụ nhân sinh, mọi việc đến đi tùy duyên, do đã […]

Đại Ngụy Cung Đình

17/05/2021 teppiesq 0

– “Sinh làm Đại Ngụy hoàng tử, Nguyện khi (làm) thịnh thế nhàn vương. Chí ở thân cận nữ sắc khuyển mã thanh sắc, Lòng […]

Hán Hương

28/04/2021 teppiesq 0

– Chúng ta tiếp thu rồi tổ tiên di sản, này khiến Trung Hoa huy hoàng mấy ngàn năm, chúng ta là như vậy yên […]

Thế Tử Thực Hung

25/03/2021 teppiesq 0

– Thế như kỳ, người như con. Miếu đường ngươi lừa ta gạt, giang hồ yêu hận tình cừu, chợ búa sướng vui đau buồn, […]