Đại Ngụy Cung Đình

17/05/2021 teppiesq 0

– “Sinh làm Đại Ngụy hoàng tử, Nguyện khi (làm) thịnh thế nhàn vương. Chí ở thân cận nữ sắc khuyển mã thanh sắc, Lòng […]

Hán Hương

28/04/2021 teppiesq 0

– Chúng ta tiếp thu rồi tổ tiên di sản, này khiến Trung Hoa huy hoàng mấy ngàn năm, chúng ta là như vậy yên […]

Thế Tử Thực Hung

25/03/2021 teppiesq 0

– Thế như kỳ, người như con. Miếu đường ngươi lừa ta gạt, giang hồ yêu hận tình cừu, chợ búa sướng vui đau buồn, […]

Kiêu Phong

24/02/2021 teppiesq 0

– Kiêu Phong! Hắn là một cánh chim bằng lướt gió, bay vút lên trời xanh, ngạo nghễ ngắm nhìn thiên hạ quy phục dưới […]

Đại Thần Tôn

21/02/2021 teppiesq 0

– Truyện một nửa huyễn huyễn một nửa quân sự kèm chút sắc nhẹ! Tựa hồ minh minh trong tự có sắp xếp, nhưng mà […]