Tam Thốn Nhân Gian

24/08/2021 teppiesq 0

Ngẩng đầu ba thước đã mất Thần Minh, lòng bàn tay ba tấc mới là nhân gian TH AUDIO · Tam Thốn Nhân Gian

Thái Ất

23/08/2021 teppiesq 0

Hai cái vũ trụ đụng nhau thôn tính, mấu chốt thắng bại thời khắc, Diệp Giang Xuyên đến nơi này. Chuyển kiếp đến chỗ này, […]

Chưởng Môn Tiên Lộ

06/08/2021 teppiesq 0

Đây là người xuyên việt dẫn đầu tiểu môn phái quật khởi cố sự. Phàm nhân lưu, làm ruộng, tranh bá văn, không hệ thống.

Nhân Ma Chi Lộ

05/08/2021 teppiesq 0

Ta vốn một giới vũ phu, không cầu trường sinh, chỉ vì sống sót. Thế nhưng tại thế gian này thân bất do kỷ, muốn […]