Con Đường Bá Chủ

09/08/2021 teppiesq 0

Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một […]

Thần Tú Chi Chủ

05/08/2021 teppiesq 0

Ta! Chung Thần Tú! Trời sinh Tú nhi, một đường vượt qua thanh tú, chết đều muốn thanh tú! Đây là một vị Tú nhi, […]