Con Đường Bá Chủ

09/08/2021 teppiesq 0

Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một […]

Liêu Trai Kiếm Tiên

28/07/2021 teppiesq 0

Vĩnh An hai mươi chín năm, Thần Châu chi địa, Đại Càn vương triều lập quốc hơn năm trăm năm, đế già, tiếc mệnh, triệu […]