Đại Đế Tinh Hà

03/08/2021 teppiesq 0

Tinh Hà Đại Đế của tác giả Mộng Nhập Thần Cơ rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn […]

Thần Cấp Phản Phái

03/06/2021 teppiesq 0

Tuyết bay ngợp trời xạ bạch lộc, cười thư thần hiệp ỷ bích uyên, tìm tần đại Đường tiên kiếm truyền, thủy hử Tây du […]