Không có ảnh

Đệ Nhất Thi Thê

04/06/2022 teppiesq 0

– Mộ Nhất Phàm không ngờ một ngày kia mình lại xuyên không vào bộ tiểu thuyết do chính mình sáng tác. Xuyên trở thành […]

Không có ảnh

Mạt Thế Xâm Nhập

04/06/2022 teppiesq 0

– Bỗng một ngày xuất hiện hiện tượng lạ, người ngoài hành tinh xâm lược mạt thế xuất hiện. Phó Sử Ngọ vốn là một […]

Không có ảnh

Thiên Nhai Khách

04/06/2022 teppiesq 0

– Thiên Song, nơi phàm là người sống có miệng có thể nói đều không ra được. Tuy nhiên kẻ đứng đầu nơi này lại […]

Không có ảnh

Ác Ma Lao Tù

04/06/2022 teppiesq 0

– Người làm cậu bị thương chính là kẻ tàn ác máu lạnh luôn nói yêu cậu. Hắn cho người đánh gãy chân cậu, đã […]