Không có ảnh

Đế Chế Đại Việt

04/06/2022 teppiesq 0

Nội dung trong câu chuyện này là sự tiếp nối bộ “Nhẫn giả hệ thống”. Truyện bắt đầu từ lúc sau khi Franz thống nhất […]