Sắp xếp theo

    Lăng Nhược Tỳ

     


    19/12/2023

    Trực Tiếp Đoán Mệnh: Thủy Hữu Trên Đầu Ngươi Có Chút Xanh

    “Đại sư, giúp ta xem một chút, ta gần nhất sự nghiệp thế nào? Có thể hay không nâng cao một bước.” Một vị thành công nhân sĩ đắc chí vừa lòng nói. “Thủy hữu, ta ăn ngay nói thật, sự nghiệp sự tình để một bên, nhưng là trên đầu ngươi có chút xanh a!” Tần Dược lắc đầu nói ra. Thủy hữu sắc mặt đại biến, lái xe về nhà, tại chỗ bắt gian. “Đại sư, ngươi giúp ta xem một chút, ta người này mệnh thế nào?” “Thủy hữu, ta ăn ngay nói thật, mệnh thế nào không biết, ngươi cái này có lao ngục tai ương a!” Tần Dược cầm điện thoại di động lên, trực tiếp một khóa báo cảnh, tội phạm truy nã còn dám tới hắn phòng trực tiếp đoán mệnh? Hình a, cuộc sống tạm bợ càng ngày càng có phán đầu. “Cho mời xuống một vị người bị hại, a không, xuống một vị người hữu duyên.”