Trực Tiếp Đoán Mệnh: Thủy Hữu Trên Đầu Ngươi Có Chút Xanh

Đánh giá truyện
Tác giả:
Thể loại: , , ,
Loại:
Số tập: 10
Trạng thái:
Lượt nghe: 28
(Tháng 1-Tuần 1-Ngày 1)

Giới thiệu

Bình luận

Liên quan

“Đại sư, giúp ta xem một chút, ta gần nhất sự nghiệp thế nào? Có thể hay không nâng cao một bước.” Một vị thành công nhân sĩ đắc chí vừa lòng nói.

“Thủy hữu, ta ăn ngay nói thật, sự nghiệp sự tình để một bên, nhưng là trên đầu Xem thêm

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 04:36:22
2:
Tap 002 - 04:24:09
3:
Tap 003 - 04:04:37
4:
Tap 004 - 04:27:21
5:
Tap 005 - 04:22:38
6:
Tap 006 - 04:08:04
7:
Tap 007 - 04:28:57
8:
Tap 008 - 04:43:28
9:
Tap 009 - 04:38:25
10:
Tap 010 - 04:35:59
Nhạc nền:
TrucTiepDoanMenhThuyHuuTrenDauNguoiCoChútXanhTH
001-ThienDiaLongHonTH.mp3
002-ThienDiaLongHonTH.mp3
003-ThienDiaLongHonTH.mp3
004-ThienDiaLongHonTH.mp3
005-ThienDiaLongHonTH.mp3
006-ThienDiaLongHonTH.mp3
007-ThienDiaLongHonTH.mp3
008-ThienDiaLongHonTH.mp3
009-ThienDiaLongHonTH.mp3
010-ThienDiaLongHonTH.mp3
011-ThienDiaLongHonTH.mp3
012-ThienDiaLongHonTH.mp3
013-ThienDiaLongHonTH.mp3
014-ThienDiaLongHonTH.mp3
015-ThienDiaLongHonTH.mp3
Truyện Trực Tiếp Đoán Mệnh: Thủy Hữu Trên Đầu Ngươi Có Chút Xanh Audio thuộc thể loại , , , của tác giả . Truyện được lấy nguồn từ với số tập là 10