Sắp xếp theo

Cổ Đại

1 bài viết found


19/12/2023

Ta Tại Tu Tiên Giới Trường Sinh Bất Tử

5/5 - (1 Vote)

Một thức tỉnh đến, Chu Dịch thành thiên lao ngục tốt, May mắn được trường sinh đạo quả, lại không hộ đạo chi pháp! Tu tiên giới yêu ma loạn thế, quỷ quái hoành hành, nguy hiểm trùng điệp, Chu Dịch quyết định trốn trước tu luyện mấy trăm mấy ngàn mấy vạn năm! Phong vân biến ảo, thời gian lưu chuyển. Một trăm năm trước thả đi hài tử, trở thành Đại Càn khai quốc Thánh tổ. Một ngàn năm trước chỉ điểm thiếu niên, lên làm tiên tông Thái Thượng trưởng lão. Một vạn năm trước nuôi dưỡng sủng vật, biến thành dị vực tuyệt thế yêu vương. Đây là một cái trường sinh bất tử phàm nhân, ngồi xem thương hải tang điền, trải qua kỷ nguyên thay đổi, cuối cùng trở thành Trường Sinh Tiên Tôn cố sự!