Vô Địch Thiên Đế Audio

4.5/5 - (2 Vote)
Tác giả:
Thể loại: , , ,
Loại:
Trạng thái:
Lượt nghe:
615
Giọng nam: 95 tập

Một trận thác loạn Phi Thăng, Diệp Phàm sống lại trăm năm trước. Toàn năng yêu nghiệt, không cùng tầng xuất vũ kỹ, không chỗ nào không biết bác học, biết trước tương lai năng lực. Ta tức sống lại, làm nắm chưởng Thiên Địa người, nhưng có người không tuân, giết! Nhưng có người không phục, chém! Một lời cố định loạn thế, Nhất Kiếm chém Cửu Tiêu, Ngự thần thú, đúc thần binh, Phá Hư Không, Thành Đế chủ, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, lại nhìn Diệp Phàm nghịch thiên lên, Quần Lâm vạn giới!

♔ Cảnh Giới : Ngưng Thể, Nhập Cương, Cương Thể, Siêu Phàm, Hợp Thánh, Hư Cương, Chí Tôn , Độ Kiếp Thành Tiên
♔ Main sát phạt quyết đoán , bình tĩnh , có não.

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 04:01:42
2:
Tap 002 - 03:50:46
3:
Tap 003 - 04:09:22
4:
Tap 004 - 04:43:11
5:
Tap 005 - 04:17:31
6:
Tap 006 - 04:42:09
7:
Tap 007 - 04:42:41
8:
Tap 008 - 04:49:08
9:
Tap 009 - 04:26:02
10:
Tap 010 - 04:26:02
11:
Tap 011 - 04:36:48
12:
Tap 012 - 04:43:09
13:
Tap 013 - 04:38:10
14:
Tap 014 - 04:47:02
15:
Tap 015 - 04:08:40
16:
Tap 016 - 04:40:49
17:
Tap 017 - 04:16:43
18:
Tap 018 - 04:26:20
19:
Tap 019 - 04:47:01
20:
Tap 020 - 05:04:00
21:
Tap 021 - 05:17:22
22:
Tap 022 - 05:21:33
23:
Tap 023 - 05:13:09
24:
Tap 024 - 05:30:09
25:
Tap 025 - 04:58:25
26:
Tap 026 - 05:14:17
27:
Tap 027 - 05:14:50
28:
Tap 028 - 04:47:48
29:
Tap 029 - 04:45:56
30:
Tap 030 - 05:42:51
31:
Tap 031 - 05:21:26
32:
Tap 032 - 05:30:53
33:
Tap 033 - 05:24:23
34:
Tap 034 - 05:39:56
35:
Tap 035 - 05:33:49
36:
Tap 036 - 05:53:05
37:
Tap 037 - 04:50:37
38:
Tap 038 - 05:38:37
39:
Tap 039 - 05:15:56
40:
Tap 040 - 05:25:01
41:
Tap 041 - 05:02:49
42:
Tap 042 - 05:29:02
43:
Tap 043 - 04:53:18
44:
Tap 044 - 05:27:41
45:
Tap 045 - 05:18:25
46:
Tap 046 - 05:16:45
47:
Tap 047 - 05:34:14
48:
Tap 048 - 05:19:15
49:
Tap 049 - 04:49:47
50:
Tap 050 - 05:17:43
51:
Tap 051 - 05:54:00
52:
Tap 052 - 05:42:50
53:
Tap 053 - 05:32:58
54:
Tap 054 - 05:49:59
55:
Tap 055 - 05:39:17
56:
Tap 056 - 05:19:26
57:
Tap 057 - 05:41:10
58:
Tap 058 - 04:52:57
59:
Tap 059 - 04:34:21
60:
Tap 060 - 04:45:25
61:
Tap 061 - 04:11:50
62:
Tap 062 - 04:28:46
63:
Tap 063 - 04:46:05
64:
Tap 064 - 03:57:03
65:
Tap 065 - 03:51:34
66:
Tap 066 - 03:53:51
67:
Tap 067 - 03:42:35
68:
Tap 068 - 03:34:15
69:
Tap 069 - 03:38:31
70:
Tap 070 - 03:45:59
71:
Tap 071 - 03:29:09
72:
Tap 072 - 03:33:31
73:
Tap 073 - 03:54:14
74:
Tap 074 - 04:07:38
75:
Tap 075 - 03:33:22
76:
Tap 076 - 03:40:47
77:
Tap 077 - 03:30:40
78:
Tap 078 - 03:34:33
79:
Tap 079 - 03:20:11
80:
Tap 080 - 03:14:59
81:
Tap 081 - 03:23:36
82:
Tap 082 - 03:20:20
83:
Tap 083 - 03:17:53
84:
Tap 084 - 03:20:00
85:
Tap 085 - 03:20:36
86:
Tap 086 - 03:20:16
87:
Tap 087 - 03:27:55
88:
Tap 088 - 03:26:18
89:
Tap 089 - 03:31:04
90:
Tap 090 - 03:21:57
91:
Tap 091 - 03:22:46
92:
Tap 092 - 03:25:18
93:
Tap 093 - 03:07:17
94:
Tap 094 - 03:15:45
95:
Tap 095 - 03:39:35
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
12:
Tap 012
13:
Tap 013
14:
Tap 014
15:
Tap 015
16:
Tap 016
17:
Tap 017
18:
Tap 018
19:
Tap 019
20:
Tap 020
21:
Tap 021
22:
Tap 022
23:
Tap 023
24:
Tap 024
25:
Tap 025
26:
Tap 026
27:
Tap 027
28:
Tap 028
29:
Tap 029
30:
Tap 030
31:
Tap 031
32:
Tap 032
33:
Tap 033
34:
Tap 034
35:
Tap 035
36:
Tap 036
37:
Tap 037
38:
Tap 038
39:
Tap 039
40:
Tap 040
41:
Tap 041
42:
Tap 042
43:
Tap 043
44:
Tap 044
45:
Tap 045
46:
Tap 046
47:
Tap 047
48:
Tap 048
49:
Tap 049
50:
Tap 050
51:
Tap 051
52:
Tap 052
53:
Tap 053
54:
Tap 054
55:
Tap 055
56:
Tap 056
57:
Tap 057
58:
Tap 058
59:
Tap 059
60:
Tap 060
61:
Tap 061
62:
Tap 062
63:
Tap 063
64:
Tap 064
65:
Tap 065
66:
Tap 066
67:
Tap 067
68:
Tap 068
69:
Tap 069
70:
Tap 070
71:
Tap 071
72:
Tap 072
73:
Tap 073
74:
Tap 074
75:
Tap 075
76:
Tap 076
77:
Tap 077
78:
Tap 078
79:
Tap 079
80:
Tap 080
81:
Tap 081
82:
Tap 082
83:
Tap 083
84:
Tap 084
85:
Tap 085
86:
Tap 086
87:
Tap 087
88:
Tap 088
89:
Tap 089
90:
Tap 090
91:
Tap 091
92:
Tap 092
93:
Tap 093
94:
Tap 094
95:
Tap 095
Tải trình duyệt CỐC CỐC để nghe mượt, tải truyện dễ dàng! (lưu ý cần tắt chặn QC để xem)