Vô Địch Thiên Đế

8.1/10 - (10 bình chọn)
Tác giả:
Thể loại: , , , ,
Loại:
Số tập: 95
Trạng thái:
Lượt nghe: 1335
(Tháng 87-Tuần 17-Ngày 5)

Giới thiệu

Bình luận

Liên quan

Một trận thác loạn Phi Thăng, Diệp Phàm sống lại trăm năm trước. Toàn năng yêu nghiệt, không cùng tầng xuất vũ kỹ, không chỗ nào không biết bác học, biết trước tương lai năng lực. Ta tức sống lại, làm nắm chưởng Thiên Địa người, nhưng có người không Xem thêm

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 04:01:42
2:
Tap 002 - 03:50:46
3:
Tap 003 - 04:09:22
4:
Tap 004 - 04:43:11
5:
Tap 005 - 04:17:31
6:
Tap 006 - 04:42:09
7:
Tap 007 - 04:42:41
8:
Tap 008 - 04:49:08
9:
Tap 009 - 04:26:02
10:
Tap 010 - 04:26:02
11:
Tap 011 - 04:36:48
12:
Tap 012 - 04:43:09
13:
Tap 013 - 04:38:10
14:
Tap 014 - 04:47:02
15:
Tap 015 - 04:08:40
16:
Tap 016 - 04:40:49
17:
Tap 017 - 04:16:43
18:
Tap 018 - 04:26:20
19:
Tap 019 - 04:47:01
20:
Tap 020 - 05:04:00
21:
Tap 021 - 05:17:22
22:
Tap 022 - 05:21:33
23:
Tap 023 - 05:13:09
24:
Tap 024 - 05:30:09
25:
Tap 025 - 04:58:25
26:
Tap 026 - 05:14:17
27:
Tap 027 - 05:14:50
28:
Tap 028 - 04:47:48
29:
Tap 029 - 04:45:56
30:
Tap 030 - 05:42:51
31:
Tap 031 - 05:21:26
32:
Tap 032 - 05:30:53
33:
Tap 033 - 05:24:23
34:
Tap 034 - 05:39:56
35:
Tap 035 - 05:33:49
36:
Tap 036 - 05:53:05
37:
Tap 037 - 04:50:37
38:
Tap 038 - 05:38:37
39:
Tap 039 - 05:15:56
40:
Tap 040 - 05:25:01
41:
Tap 041 - 05:02:49
42:
Tap 042 - 05:29:02
43:
Tap 043 - 04:53:18
44:
Tap 044 - 05:27:41
45:
Tap 045 - 05:18:25
46:
Tap 046 - 05:16:45
47:
Tap 047 - 05:34:14
48:
Tap 048 - 05:19:15
49:
Tap 049 - 04:49:47
50:
Tap 050 - 05:17:43
51:
Tap 051 - 05:54:00
52:
Tap 052 - 05:42:50
53:
Tap 053 - 05:32:58
54:
Tap 054 - 05:49:59
55:
Tap 055 - 05:39:17
56:
Tap 056 - 05:19:26
57:
Tap 057 - 05:41:10
58:
Tap 058 - 04:52:57
59:
Tap 059 - 04:34:21
60:
Tap 060 - 04:45:25
61:
Tap 061 - 04:11:50
62:
Tap 062 - 04:28:46
63:
Tap 063 - 04:46:05
64:
Tap 064 - 03:57:03
65:
Tap 065 - 03:51:34
66:
Tap 066 - 03:53:51
67:
Tap 067 - 03:42:35
68:
Tap 068 - 03:34:15
69:
Tap 069 - 03:38:31
70:
Tap 070 - 03:45:59
71:
Tap 071 - 03:29:09
72:
Tap 072 - 03:33:31
73:
Tap 073 - 03:54:14
74:
Tap 074 - 04:07:38
75:
Tap 075 - 03:33:22
76:
Tap 076 - 03:40:47
77:
Tap 077 - 03:30:40
78:
Tap 078 - 03:34:33
79:
Tap 079 - 03:20:11
80:
Tap 080 - 03:14:59
81:
Tap 081 - 03:23:36
82:
Tap 082 - 03:20:20
83:
Tap 083 - 03:17:53
84:
Tap 084 - 03:20:00
85:
Tap 085 - 03:20:36
86:
Tap 086 - 03:20:16
87:
Tap 087 - 03:27:55
88:
Tap 088 - 03:26:18
89:
Tap 089 - 03:31:04
90:
Tap 090 - 03:21:57
91:
Tap 091 - 03:22:46
92:
Tap 092 - 03:25:18
93:
Tap 093 - 03:07:17
94:
Tap 094 - 03:15:45
95:
Tap 095 - 03:39:35
Nhạc nền:
VoDichThienDeTH
001-ThienDiaLongHonTH.mp3
002-ThienDiaLongHonTH.mp3
003-ThienDiaLongHonTH.mp3
004-ThienDiaLongHonTH.mp3
005-ThienDiaLongHonTH.mp3
006-ThienDiaLongHonTH.mp3
007-ThienDiaLongHonTH.mp3
008-ThienDiaLongHonTH.mp3
009-ThienDiaLongHonTH.mp3
010-ThienDiaLongHonTH.mp3
011-ThienDiaLongHonTH.mp3
012-ThienDiaLongHonTH.mp3
013-ThienDiaLongHonTH.mp3
014-ThienDiaLongHonTH.mp3
015-ThienDiaLongHonTH.mp3
Truyện Vô Địch Thiên Đế Audio thuộc thể loại , , , , của tác giả . Truyện được lấy nguồn từ với số tập là 95