Ta Ở Chư Thiên Phản Sáo Lộ

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Quyền đả Nãi Ba Loli khống, chân đá Thần Hào Trang Bức phạm.
Bóp chết”Sờ bắt nạt Thiếu Niên nghèo” vô dụng, Điếu Chùy”Một viên đạo tâm vạn cổ vô địch” Trang Bức Đại Đế.

Ta, Tô Dương, chuyên trị Thiên Mệnh Chủ Giác.
Phản Sáo Lộ, ta là chuyên ngành .