Bắt Đầu Một Cái Trong Lòng Bàn Tay Vũ Trụ

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Tàu bảo vệ biển. Chiến hạm trận.
Titan quang mâu. Stars gào thét.
Gen phi thăng, linh năng phi thăng, máy móc phi thăng.
Viễn cổ thất lạc đế quốc, thôn phệ hằng tinh Leviathan, bốn chiều cứ điểm.

Sauron Trùng tộc, cao duy ác ma, túc chính hiệp nghị tam đại thiên tai.
Đây là một cái cao duy văn minh lưu lại chân thực trò chơi, hiện thực văn minh cùng du hí văn minh lẫn nhau giao thoa, trò chơi có thể ảnh hưởng hiện thực văn minh trò chơi.
Đây là một cái bình thường dời gạch người chơi ngẫu nhiên thu hoạch được một cái trong lòng bàn tay vũ trụ, như thế nào từng bước một thuế biến lại vô địch cố sự.