Từ Mỹ Mạn Bắt Đầu Hủy Diệt Thế Giới

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Nhiệm vụ một: Hủy diệt vũ trụ điện ảnh Marvel thế giới, ban đầu đạo cụ: Zombie virus nguyên dịch
Nhiệm vụ hai: Hủy diệt Konoha Ninja thế giới, ban đầu đạo cụ: Dị tinh Trùng tộc chi noãn

Nhiệm vụ???: Hủy diệt (hệ thống) hiện thực (sai lầm) thế giới, ban đầu đạo cụ:

Tha thứ ta không cách nào mang đến cứu vớt, bởi vì hệ thống cho ta ban bố nhiệm vụ vĩnh viễn chỉ có một dạng —— hủy diệt cái thế giới này.
PS: Từ cái tên là các bác cũng hiểu, đây là phản diện nhá. Hố sâu vạn trượng, thận chi, thận chi.