Vô Địch Thôn Thiên Quyết

Main playlist with id Vô Địch Thôn Thiên Quyết does not exist!Main playlist with id Vô Địch Thôn Thiên Quyết does not exist! – Nhất niệm Vạn Cổ Khô, một kiếm biển cả bình, ta từ hoành thiên cười, khí thôn vạn Cổ Thương Khung.
Thiếu niên Chu Lâm, đến thôn thiên thần quyết, đạp vạn tộc, phá thiên thành đạo, quật khởi đỉnh phong.

Võ Đồ —- Vũ Giả —- Vũ Sư —- Võ Linh —- Võ Tông —- Vũ Quân —- Võ Vương —- Võ Hoàng —- Võ Đế —- Võ Tôn —- Võ Thánh —- Võ Thần — Thiên Thần —- Chủ Thần —- chúa tể —- chí tôn —- Vực Chủ —- Vũ Trụ Tối Cường Giả —- Thiên Đế!