Vô Địch Thôn Thiên Quyết

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Nhất niệm Vạn Cổ Khô, một kiếm biển cả bình, ta từ hoành thiên cười, khí thôn vạn Cổ Thương Khung.
Thiếu niên Chu Lâm, đến thôn thiên thần quyết, đạp vạn tộc, phá thiên thành đạo, quật khởi đỉnh phong.

Võ Đồ —- Vũ Giả —- Vũ Sư —- Võ Linh —- Võ Tông —- Vũ Quân —- Võ Vương —- Võ Hoàng —- Võ Đế —- Võ Tôn —- Võ Thánh —- Võ Thần — Thiên Thần —- Chủ Thần —- chúa tể —- chí tôn —- Vực Chủ —- Vũ Trụ Tối Cường Giả —- Thiên Đế!