Chủ Thần Đại Đạo

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Thời Gian – Không Gian – Sáng Thế – Tạo Vật.

Một người bình thường ngẫu nhiên đạt được một viên đến từ dị giới thần cách, dùng nó từ không đến có sáng tạo Chủ Thần Không Gian, siêu thoát chư thiên vạn giới chuyện xưa.