Ta Dưỡng Sủng Vật Đều Là Thần

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Ta nuôi một cái giun, có thể ngang cửu thiên thập địa.
Ta nuôi một con cá, có thể phiên giang đảo hải.
Ta nuôi một con cóc, có thể khí thôn sơn hà.
Ta nuôi một con hầu tử, có thể một quyền đánh bể tinh không.

Ta nuôi một cái tiểu Hồ Yêu, bất tử bất diệt, vang dội cổ kim.
Mà ta Sở Diệp, sinh nhi bình thường, phổ phổ thông thông, làm gì không biết làm gì không được, chỉ có thể dưỡng dưỡng sủng vật, gian nan độ nhật.