Xuyên Việt Từ Sơn Tặc Bắt Đầu

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Xuyên Việt Tòng Sơn Tặc Khai Thủy (Xuyên Việt Từ Sơn Tặc Bắt Đầu).
Thể loại: du hí dị giới.
Đương Lục Hải Không biết mình xuyên việt đến một cái thế giới trò chơi thời điểm hắn là mộng tách ra.

Đương nhiên chỗ ở mình cái này một cái quốc gia lại là Đông Hán, hơn nữa còn là những năm cuối thời điểm, hắn cảm thấy được bản thân là có thể kiểu như trâu bò.
Nhưng khi hắn biết quan binh lập tức liền muốn tiêu diệt bọn họ cái này một cái sơn trại thời điểm, cái tên này liền dừng bút.
… … …