Tối Cường Địa Cầu Đạo Sư

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Đây là một cái liên quan đến mạnh nhất đạo sư trâu bò cố sự.
Từ Đông Phương Trùng Dương Cung chưởng môn, Tịnh Huyền tự Phương Trượng, đến Châu Âu Kỵ Sĩ Bàn Tròn, Hồng Y Đại Giáo Chủ, lại tới Châu Mỹ La Tinh trung xu Nghị Trưởng, Phi Châu bộ lạc Tế Ti… Kinh hắn tay dạy dỗ vượt qua học sinh trải rộng toàn cầu!

Hắn gọi Dương Thần, trọng sinh vào năm 2009 tháng 7 hạ tuần. Một đời trước hắn sống 149 tuổi, tốt vào một hồi khốc liệt tự sát thức dạ tập (đột kích ban đêm) hành động…
Học sinh của hắn bọn hắn nói: “Đạo sư dùng hắn tầm nhìn nhãn quang, chỉ dẫn Địa Cầu nhân loại đi tới phương hướng… Là hắn, chúng ta vĩ đại đạo sư, dẫn dắt chúng ta đồng thời xốc lên Trái Đất lịch sử tiến trình phần mới!”