Cực Đạo Kỵ Sĩ

Main playlist with id Cực Đạo Kỵ Sĩ does not exist!Main playlist with id Cực Đạo Kỵ Sĩ does not exist! – hawn: Ngươi mạnh khỏe, ta đối với ngươi ngước nhìn như nước sông cuồn cuộn, ân, có thể nắm cái tay sao?
Nào đó thiên tài nghi hoặc mà cùng Shawn nắm tay.

Shawn xoay người, trong lòng cười lớn: Khà khà, đỉnh cấp kỵ sĩ thiên phú tới tay.
—————————–
một cái mang linh hồn dị năng chôm thiên phú của người hay hung thú, ma vật … có thể tiến hóa thêm ra nhiều chức năng hơn mỗi khi main lên cấp