Vạn Giới Tối Cường Cuồng Đế

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Lộc Đỉnh Ký thế giới, hắn là Đại Thanh đệ nhất quyền thần Ngao Bái con trai, là trên giang hồ người người kính úy Tu La Tà Phật. . .
Cuồng mãng tai ương thế giới, hắn sinh ra được liền thân gia mười tỉ, từng cùng mấy chục tên quốc tế nữ tinh truyền ra scandal, từng ngay ở trước mặt toàn cầu người trước mặt huyễn phú. . .

Công phu thế giới, hắn là quyết đoán mãnh liệt Phủ Đầu Bang Thái Tử, hắn từng đoạt lấy ăn mày bí tịch võ công, cũng từng được gọi là cứu quốc cứu dân đại anh hùng. . .