Thánh Long Đồ Đằng

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Long, kỳ hình có cửu tự.
Đầu giống như lạc đà, sừng như hươu, mắt giống như thỏ, tai giống như trâu, cổ giống như rắn, bụng giống như trai, vảy giống như cá chép, trảo giống như ưng, chưởng giống như hổ.
Tiên dân thị tộc, lấy Thánh Long vì đồ đằng, kéo dài Hỏa chủng, truyền thừa sinh mệnh.
Chư thiên vạn giới, long đằng tứ hải.
Chúng ta há lại vật trong ao, một khi quật khởi, khí thôn sơn hà ngàn tỉ dặm.

Cảnh giới: Võ Mệnh, Huyền Mạch, Thánh Thể, …
Ps: Tác đã viết nhiều bộ rất nổi tiếng bên trung nên chất lượng truyện có thể đảm bảo cộng với các cảnh pk rất là đã.
Cùng tác bộ: Thôn Thiên Ký, Huyền Đế, Long Huyết Chiến Thần