Tối Cường Khủng Bố Hệ Thống

7.6/10 - (35 bình chọn)

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 03:21:32
2:
Tap 002 - 03:09:27
3:
Tap 003 - 03:00:41
4:
Tap 004 - 03:12:59
5:
Tap 005 - 03:02:18
6:
Tap 006 - 03:12:09
7:
Tap 007 - 03:08:23
8:
Tap 008 - 03:02:25
9:
Tap 009 - 02:56:40
10:
Tap 010 - 02:53:22
11:
Tap 011 - 03:05:00
12:
Tap 012 - 03:05:49
13:
Tap 013 - 02:44:46
14:
Tap 014 - 02:48:24
15:
Tap 015 - 02:48:27
16:
Tap 016 - 02:53:08
17:
Tap 017 - 02:54:17
18:
Tap 018 - 02:33:21
19:
Tap 019 - 02:46:09
20:
Tap 020 - 02:47:42
21:
Tap 021 - 02:36:42
22:
Tap 022 - 02:45:43
23:
Tap 023 - 02:31:45
24:
Tap 024 - 02:34:14
25:
Tap 025 - 02:43:31
26:
Tap 026 - 02:38:37
27:
Tap 027 - 02:34:47
28:
Tap 028 - 02:37:11
1:
Tap 001 - 03:21:32
2:
Tap 002 - 03:09:27
[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="4,reg" ihc_mb_template="1" ]
3:
Tap 003 - 03:00:41
4:
Tap 004 - 03:12:59
5:
Tap 005 - 03:02:18
6:
Tap 006 - 03:12:09
7:
Tap 007 - 03:08:23
8:
Tap 008 - 03:02:25
9:
Tap 009 - 02:56:40
10:
Tap 010 - 02:53:22
11:
Tap 011 - 03:05:00
12:
Tap 012 - 03:05:49
13:
Tap 013 - 02:44:46
14:
Tap 014 - 02:48:24
15:
Tap 015 - 02:48:27
16:
Tap 016 - 02:53:08
17:
Tap 017 - 02:54:17
18:
Tap 018 - 02:33:21
19:
Tap 019 - 02:46:09
20:
Tap 020 - 02:47:42
21:
Tap 021 - 02:36:42
22:
Tap 022 - 02:45:43
23:
Tap 023 - 02:31:45
24:
Tap 024 - 02:34:14
25:
Tap 025 - 02:43:31
26:
Tap 026 - 02:38:37
27:
Tap 027 - 02:34:47
28:
Tap 028 - 02:37:11
[/ihc-hide-content]
Nhạc nền:
ToiCuongKhungBoHeThongTH- 28

– Không chỉ có như vậy, trong óc của hắn còn không hiểu nhiều hơn một cái, là tối cường khủng bố hệ thống đồ đạc.
Cái hệ thống này không những có thể hối đoái các loại thần kỳ tạp phiến, còn có thể cường hóa tự thân, Xem thêm

Truyện Tối Cường Khủng Bố Hệ Thống Audio thuộc thể loại Đô Thị, Hệ Thống, Huyền Huyễn, Linh Dị, của tác giả . Truyện được lấy nguồn từ , với số tập là 28