Tạp Gia Tông Sư

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Tạp gia, cửu lưu một trong, thông tuệ các nhà chi thuyết sở trường!
Hiện đại tiểu biên kịch Mã Tấn trùng sinh đến Đại Càn vương triều, một cái thay thế minh thanh hai triều triều đại!
Trở thành kinh thành một cái tiểu tửu lâu đông gia, vì quán rượu sinh ý, Mã Tấn tại quán rượu làm kể chuyện tiên sinh, «Tùy Đường diễn nghĩa» «thuyết nhạc toàn truyện» để hắn thanh danh đại chấn!

Ra thư tiểu thuyết «Tam Quốc Diễn Nghĩa» «Thủy Hử truyện» càng là nóng nảy thiên hạ!
Kể chuyện, viết tiểu thuyết, biên hí, làm báo giấy, lái gánh hát, để Mã Tấn kiếm bồn mãn bát dật!
Đi khắp thiên hạ châu phủ, biên sách thuốc, nông thư, kỳ vật chí, địa lý chí, phong thổ chí, mỹ thực chí, ghi tên sử sách, là làm một đời tạp gia tông sư!