Ta Tại Huyền Huyễn Thế Giới Treo Máy

Ta Tại Huyền Huyễn Thế Giới Treo Máy

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 05:01:27
2:
Tap 002 - 05:00:59
3:
Tap 003 - 04:39:34
4:
Tap 004 - 04:39:29
5:
Tap 005 - 04:25:47
6:
Tap 006 - 05:01:07
7:
Tap 007 - 05:02:20
8:
Tap 008 - 04:51:37
9:
Tap 009 - 05:06:30
10:
Tap 010 - 05:18:57


0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Một vị trí thông minh trực tuyến nhân vật chính không đồng dạng huyền huyễn mở ra phương thức

Trở xuống tuyển từ chương tiết:

“Thôi diễn, trước mắt dưới điều kiện đạt thành Hoàng cảnh đại viên mãn cần thời gian.”

Hệ thống thôi diễn bên trong

Thôi diễn hoàn thành:

Đạt thành Hoàng cảnh sơ kỳ cần 100 tu hành điểm, trung kỳ 200 tu hành điểm, hậu kỳ 400 tu hành điểm, đại viên mãn 800 tu hành điểm, tổng cần 1500 tu hành điểm.

Trước mắt tu hành tốc độ là 150 tu hành điểm / năm, tổng cần treo máy tu hành 10 năm. Tu hành 10 năm? Trương Dịch gật gật đầu, còn có thể tiếp nhận.

TH AUDIO · Ta Tại Huyền Huyễn Thế Giới Treo Máy