Ta Có Thể Tùy Cơ Hội Lựa Chọn

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 03:39:32
2:
Tap 002 - 04:05:01
3:
Tap 003 - 04:27:54
4:
Tap 004 - 04:00:20
5:
Tap 005 - 04:12:37
6:
Tap 006 - 03:40:52
7:
Tap 007 - 03:40:10
8:
Tap 008 - 03:56:07
9:
Tap 009 - 03:48:09
10:
Tap 010 - 03:42:55
11:
Tap 011 - 04:28:15
12:
Tap 012 - 04:43:35
13:
Tap 013 - 04:55:10
14:
Tap 014 - 04:46:02
15:
Tap 015 - 05:02:29


0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Keng!

“Xuyên việt giả, mời lựa chọn ngươi nhân sinh điểm xuất phát!”

1. Dốc lòng quật khởi, dùng bản thân một đôi thiết quyền, dốc sức làm ra thuộc về bản thân thiên hạ!

Ban thưởng: Tùy cơ lựa chọn, dung hợp Binh Vương thần hồn! Hoặc, dung hợp Ma Vương, Kiếm Tiên, minh tinh, Cổ Võ giả, phú thương thần hồn!

2. Làm ở rể, vô ưu vô lự, qua hết một đời!

Ban thưởng: Siêu cấp bạch phú mỹ lão bà một mai!

Ninh Lạc xuyên việt rồi, còn thu được Thần Cấp Lựa Chọn hệ thống, có thể lựa chọn nhân sinh, liền lợi hại!

TH AUDIO · Ta Có Thể Tùy Cơ Hội Lựa Chọn