Vô Địch Từ Một Quyền Võ Đạo Bắt Đầu

Đánh giá truyện

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 04:12:49
2:
Tap 002 - 03:57:51
3:
Tap 003 - 03:54:36
4:
Tap 004 - 03:44:04
5:
Tap 005 - 03:46:49
6:
Tap 006 - 03:58:12
7:
Tap 007 - 03:50:22
8:
Tap 008 - 03:59:19
9:
Tap 009 - 04:05:23
10:
Tap 010 - 04:08:56
11:
Tap 011 - 04:11:04
12:
Tap 012 - 04:01:35
13:
Tap 013 - 04:07:29
14:
Tap 014 - 04:02:22
15:
Tap 015 - 03:59:42
16:
Tap 016 - 05:55:14
17:
Tap 017 - 05:47:21
18:
Tap 018 - 05:34:02
Nhạc nền:
VoDichTuMotQuyenVoDaoBatDauTH- 18

Vượt qua đến tu tiên thế giới, bởi vì không có linh căn cùng tiên đạo vô duyên, chỉ có thể tu luyện phàm nhân võ học.

Nhưng Hạ Vô Cực phát hiện, hắn có thể tuỳ tiện đem phàm nhân võ học tu luyện tới cực hạn, cũng có thể Xem thêm

Truyện Vô Địch Từ Một Quyền Võ Đạo Bắt Đầu Audio thuộc thể loại Đông Phương, Huyền Huyễn, của tác giả . Truyện được lấy nguồn từ với số tập là 18