Vô Địch Từ Một Quyền Võ Đạo Bắt Đầu

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 04:12:49
2:
Tap 002 - 03:57:51
3:
Tap 003 - 03:54:36
4:
Tap 004 - 03:44:04
5:
Tap 005 - 03:46:49
6:
Tap 006 - 03:58:12
7:
Tap 007 - 03:50:22
8:
Tap 008 - 03:59:19
9:
Tap 009 - 04:05:23
10:
Tap 010 - 04:08:56
11:
Tap 011 - 04:11:04
12:
Tap 012 - 04:01:35
13:
Tap 013 - 04:07:29
14:
Tap 014 - 04:02:22
15:
Tap 015 - 03:59:42


0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Vượt qua đến tu tiên thế giới, bởi vì không có linh căn cùng tiên đạo vô duyên, chỉ có thể tu luyện phàm nhân võ học.

Nhưng Hạ Vô Cực phát hiện, hắn có thể tuỳ tiện đem phàm nhân võ học tu luyện tới cực hạn, cũng có thể siêu việt võ học cực hạn.

Thiết Bố Sam + Kim Chung Tráo + Đại Nhật Kim Cương Quyết + Bất Động Minh Vương Thân = Kim Thân Bất Diệt Thể!

Kim Thân Bất Diệt Thể + Long Tượng Trấn Thiên Công + Cửu Long Phi Thiên Quyết = Thiên Long Chiến Thể!

Phàm nhân võ thuật 《 Mãnh Hổ Quyền 》 chỉ có ba tầng?

Không, là 300 tầng!

Trong nháy mắt diệt tiên kiếm, một tay trấn Tiên Vương, chân đạp Ma Đế, quyền bạo Yêu Hoàng. . .

Đứng tại chư thiên tuyệt đỉnh, Hạ Vô Cực nhìn trước mắt bao phủ thiên địa vô biên lượng kiếp, “Ung dung ức vạn năm, Thánh Nhân cũng sẽ vẫn lạc, Bất Hủ cũng sẽ khó khăn, mà ta chính là thiên địa này Vĩnh Hằng Chúa Tể.”

Một quyền đánh ra, ánh quyền chiếu rọi chư thiên, lực lượng xuyên thủng Vạn Cổ. . .

TH AUDIO · Vô Địch Từ Một Quyền Võ Đạo Bắt Đầu