Nhật Ký Phát Sóng Trực Tiếp Làm Quỷ Sai

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 02:34:23
2:
Tap 002 - 02:38:24
3:
Tap 003 - 02:47:06
4:
Tap 004 - 02:48:34
5:
Tap 005 - 03:09:22
6:
Tap 006 - 03:10:43
7:
Tap 007 - 03:25:27
8:
Tap 008 - 03:16:42
9:
Tap 009 - 03:22:12
10:
Tap 010 - 03:26:17
11:
Tap 011 - 03:24:20
12:
Tap 012 - 03:18:18
13:
Tap 013 - 03:20:34
14:
Tap 014 - 03:24:07
15:
Tap 015 - 03:16:18
16:
Tap 016 - 03:10:27
17:
Tap 017 - 03:08:56
18:
Tap 018 - 03:13:13
19:
Tap 019 - 03:14:20
20:
Tap 020 - 03:09:54
21:
Tap 021 - 03:11:43
22:
Tap 022 - 03:15:06
23:
Tap 023 - 03:37:40
24:
Tap 024 - 03:11:57
25:
Tap 025 - 03:03:55
26:
Tap 026 - 03:05:40
27:
Tap 027 - 03:06:13
28:
Tap 028 - 03:10:28
29:
Tap 029 - 03:01:44
30:
Tap 030 - 02:57:43
31:
Tap 031 - 02:59:10
32:
Tap 032 - 03:00:17
33:
Tap 033 - 02:57:04
34:
Tap 034 - 02:53:27
35:
Tap 035 - 02:53:54
36:
Tap 036 - 02:41:43


0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– “Mọi người khỏe, ta tên là Tô Ngôn, Địa Phủ Quỷ Sai nghề kỹ thuật học viện mới vừa tốt nghiệp một cái Tiểu Tiểu Quỷ Sai, hôm nay cho mọi người biểu diễn là ta lần đầu tiên câu hồn.”
“Hồ viên ngoại ngươi khỏe, hoan nghênh tử vong, phi, chào mừng ngài sắp tân sinh, ta là ngài lần này định hồn Quỷ Sai Tô Ngôn, số thứ tự 10086, xin hỏi ngài còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt đây? Đúng rồi, ngài chỉ có hai giờ, sau hai canh giờ, Quỷ Lại đại nhân sẽ đón ngài rời đi, thân!”
“Quá tốt, ta muốn sống lại, ta không muốn chết!”

“Nhìn một chút, lại nghịch ngợm không phải là, đến, đổi lại một cái.”
Đinh đông: Chúc mừng kí chủ trợ giúp vong hồn Hồ Chí Tồn hoàn thành lâm chung ước nguyện, hắn đối với ngài khen ngợi mấy là —— ★★★!
Tô Ngôn sững sờ, trong nháy mắt con mắt nhanh chóng đầy máu đỏ bừng: “Muội ngươi, không phải nói tốt ★★★★★ ấy ư, lại dám lừa gạt quỷ, ngươi nha đứng lại cho ta…”