Yêu Hoàng

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Một luồng tàn hồn, nửa bức yêu thân, mang theo Dị Hỏa phụ thể trùng sinh công tử, có thể không chặt đứt vận mệnh gông xiềng, cởi bỏ cái kia muôn đời bí ẩn…
Một luồng tàn hồn nửa đời tiên
Một điểm bí ẩn muôn đời khám

Đạp biến tứ phương không tuyệt địa
Đúc ta yêu thân đãng chín tầng trời