Huyền Huyễn: Ngã Năng Thôi Diễn Vạn Pháp

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Sáu tuổi vào thánh địa, trở thành thánh tử người thừa kế.
Thu hoạch được thôi diễn hệ thống, có thể thôi diễn vạn pháp!

Bắt đầu khen thưởng Chí Tôn Cốt, Thiên Tự Kiếm Quyết, Luân Hồi Quyền, Thần Tượng Trấn Ngục Kính, trở thành thiếu niên chí tôn. (câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )