Bạch Hoàn Đấu La

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– “Tên của ta là Nhạc Bạch, hư hư thực thực Xuyên Việt giả, là cái treo tất.”
“Ta tại Võ Hồn điện làm danh dự trưởng lão, tương lai chuẩn bị tại trung tâm Võ Hồn thành một vùng mua nhà, trước mắt chưa cưới.”
“Ta thích giải trí cùng không biết, không thích trang bức, mỹ nhân vẻn vẹn tại thưởng thức. Vì giết thời gian cùng khỏe mạnh trường thọ, ta mỗi ngày đều sẽ cố gắng tu luyện cùng tập luyện, cũng nhiệt tâm tìm kiếm cùng học tập đủ loại kiến thức.”

“Ta Võ Hồn là bánh mì, Tiên Thiên Hồn Lực cấp hai, Hồn Hoàn tất cả đều là màu trắng mười năm Hồn Hoàn, rất nhiều người cảm thấy ta khó có thành.”
“Nhưng ta có kim thủ chỉ, chiến đấu, đồng cấp Hồn Sư không người là đối thủ của ta, vượt cấp chiến thắng đối thủ tựa như bẻ gãy 0.5 li bút máy ruột bút đồng dạng thoải mái. Thần đều nói ta cực kỳ không bình thường.”