Huyền Huyễn: Bắt Đầu Quá Mạnh Làm Sao Bây Giờ

7/10 - (48 bình chọn)
Tác giả:
Thể loại: , , , , ,
Loại:
Số tập: 50
Trạng thái:
Lượt nghe: 219
(Tháng 7-Tuần 2-Ngày 1)

Giới thiệu

Bình luận

Liên quan

Diệp Trường Sinh xuyên qua Huyền Huyễn thế giới, bắt đầu thức tỉnh Hỗn Độn kiếm thể, càng đạt được đánh dấu hệ thống.

Kiếm mộ đánh dấu, thu hoạch được Tru Tiên kiếm trận.

Thiên Sơn đánh dấu, thu hoạch được thần thông Táng Thiên. Thần Quốc đánh dấu, thu hoạch Xem thêm

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 03:22:17
2:
Tap 002 - 03:13:24
3:
Tap 003 - 03:20:34
4:
Tap 004 - 03:34:30
5:
Tap 005 - 03:24:31
6:
Tap 006 - 03:22:07
7:
Tap 007 - 03:20:35
8:
Tap 008 - 03:24:45
9:
Tap 009 - 03:10:44
10:
Tap 010 - 03:10:18
11:
Tap 011 - 03:03:26
12:
Tap 012 - 03:05:51
13:
Tap 013 - 02:59:03
14:
Tap 014 - 02:49:20
15:
Tap 015 - 02:56:31
16:
Tap 016 - 02:57:45
17:
Tap 017 - 02:53:09
18:
Tap 018 - 02:46:30
19:
Tap 019 - 02:53:29
20:
Tap 020 - 02:44:27
21:
Tap 021 - 02:48:29
22:
Tap 022 - 02:48:23
23:
Tap 023 - 02:59:08
24:
Tap 024 - 02:58:08
25:
Tap 025 - 02:44:23
26:
Tap 026 - 02:43:15
27:
Tap 027 - 02:45:43
28:
Tap 028 - 02:58:17
29:
Tap 029 - 02:59:15
30:
Tap 030 - 02:56:19
31:
Tap 031 - 03:25:38
32:
Tap 032 - 03:20:20
33:
Tap 033 - 03:31:27
34:
Tap 034 - 03:23:32
35:
Tap 035 - 03:11:36
36:
Tap 036 - 03:17:34
37:
Tap 037 - 03:27:43
38:
Tap 038 - 03:27:39
39:
Tap 039 - 03:38:45
40:
Tap 040 - 03:54:02
41:
Tap 041 - 03:52:16
42:
Tap 042 - 03:46:45
43:
Tap 043 - 03:35:47
44:
Tap 044 - 03:30:04
45:
Tap 045 - 04:00:22
46:
Tap 046 - 04:33:35
47:
Tap 047 - 04:39:12
48:
Tap 048 - 04:42:37
49:
Tap 049 - 04:42:23
50:
Tap 050 - 04:38:48
Nhạc nền:
HuyenHuyenBatDauQuaManhLamSaoBayGioTH
001-ThienDiaLongHonTH.mp3
002-ThienDiaLongHonTH.mp3
003-ThienDiaLongHonTH.mp3
004-ThienDiaLongHonTH.mp3
005-ThienDiaLongHonTH.mp3
006-ThienDiaLongHonTH.mp3
007-ThienDiaLongHonTH.mp3
008-ThienDiaLongHonTH.mp3
009-ThienDiaLongHonTH.mp3
010-ThienDiaLongHonTH.mp3
011-ThienDiaLongHonTH.mp3
012-ThienDiaLongHonTH.mp3
013-ThienDiaLongHonTH.mp3
014-ThienDiaLongHonTH.mp3
015-ThienDiaLongHonTH.mp3
Truyện Huyền Huyễn: Bắt Đầu Quá Mạnh Làm Sao Bây Giờ Audio thuộc thể loại , , , , , của tác giả . Truyện được lấy nguồn từ với số tập là 50