Huyền Huyễn: Bắt Đầu Quá Mạnh Làm Sao Bây Giờ

Tác giả:
Thể loại: , , , , ,
Loại:
Số tập: 50
Trạng thái:
Lượt nghe: 181
【Tháng: 9】【Tuần: 3】【Ngày: 2
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 03:22:17
2:
Tap 002 - 03:13:24
3:
Tap 003 - 03:20:34
4:
Tap 004 - 03:34:30
5:
Tap 005 - 03:24:31
6:
Tap 006 - 03:22:07
7:
Tap 007 - 03:20:35
8:
Tap 008 - 03:24:45
9:
Tap 009 - 03:10:44
10:
Tap 010 - 03:10:18
11:
Tap 011 - 03:03:26
12:
Tap 012 - 03:05:51
13:
Tap 013 - 02:59:03
14:
Tap 014 - 02:49:20
15:
Tap 015 - 02:56:31
16:
Tap 016 - 02:57:45
17:
Tap 017 - 02:53:09
18:
Tap 018 - 02:46:30
19:
Tap 019 - 02:53:29
20:
Tap 020 - 02:44:27
21:
Tap 021 - 02:48:29
22:
Tap 022 - 02:48:23
23:
Tap 023 - 02:59:08
24:
Tap 024 - 02:58:08
25:
Tap 025 - 02:44:23
26:
Tap 026 - 02:43:15
27:
Tap 027 - 02:45:43
28:
Tap 028 - 02:58:17
29:
Tap 029 - 02:59:15
30:
Tap 030 - 02:56:19
31:
Tap 031 - 03:25:38
32:
Tap 032 - 03:20:20
33:
Tap 033 - 03:31:27
34:
Tap 034 - 03:23:32
35:
Tap 035 - 03:11:36
36:
Tap 036 - 03:17:34
37:
Tap 037 - 03:27:43
38:
Tap 038 - 03:27:39
39:
Tap 039 - 03:38:45
40:
Tap 040 - 03:54:02
41:
Tap 041 - 03:52:16
42:
Tap 042 - 03:46:45
43:
Tap 043 - 03:35:47
44:
Tap 044 - 03:30:04
45:
Tap 045 - 04:00:22
46:
Tap 046 - 04:33:35
47:
Tap 047 - 04:39:12
48:
Tap 048 - 04:42:37
49:
Tap 049 - 04:42:23
50:
Tap 050 - 04:38:48


Player ID does not exist!
Diệp Trường Sinh xuyên qua Huyền Huyễn thế giới, bắt đầu thức tỉnh Hỗn Độn kiếm thể, càng đạt được đánh dấu hệ thống.

Kiếm mộ đánh dấu, thu hoạch được Tru Tiên kiếm trận.

Thiên Sơn đánh dấu, thu hoạch được thần thông Táng Thiên. Thần Quốc đánh dấu, thu hoạch được vạn cổ đệ nhất thần mạch.

Long mộ đánh dấu, thu hoạch được Hỗn Độn thần long con non.

Bắc Hải đánh dấu, thu hoạch được Bắc Minh thần công, Diệp Trường Sinh phát hiện công pháp lại có thể biến dị, hóa thân thành Côn, thôn thiên thực địa. Không mấy năm sau, Diệp Trường Sinh bễ nghễ thương khung, kiếm chỉ kiếm chỉ đại thiên vũ trụ: “Ta vô địch, các ngươi tùy ý.”

Cảnh giới: Tiên Thiên, Nguyên Cảnh, Vương Giả, Linh Giả, Tôn Giả, Hoàng Giả, Thánh Giả, Đế Giả, Thần Giả