Võng Du Chi Tiêu Dao Tiên Ma

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Một cái vượt thời đại trăm phần trăm độ mô phỏng võng du hoành không xuất thế, Lưu Hải tiến vào trò chơi dự định trở thành một tên sinh hoạt người chơi, dựa vào luyện đan chế trượng duy trì sinh hoạt.

Ngẫu nhiên mà tất nhiên ở giữa, Lưu Hải phát hiện trò chơi bug, phát hiện có thể dùng điểm kinh nghiệm tăng lên kỹ năng độ thuần thục, cái này còn được, buồn bực phát đại tài mới là vương đạo.

“Đinh! Chúc mừng ngươi kỹ năng 【 đào quáng thuật 】 tấn cấp đại sư cấp!”

“Đinh! Chúc mừng ngươi kỹ năng 【 tìm mỏ thuật 】 tấn cấp đại sư cấp!”

“Đinh! Chúc mừng ngươi kỹ năng 【 luyện khí thuật 】 đạt tới thuần thục cấp!”

Lưu Hải lắc đầu liên tục: “Ai! Không cẩn thận liền thăng cấp, thật buồn rầu a!”

. . .

Đây là một cái sinh hoạt người chơi vui sướng trò chơi, không cẩn thận thành tiên cố sự.