Đấu Phá Chi Từ Cứu Vớt Vân Vận Bắt Đầu

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Xuyên qua đến Đấu Phá Thế Giới, Trần Mặc phát hiện mình đi tới Ma Thú Sơn Mạch, Tiêu Viêm cùng Vân Vận mới quen biết địa phương.

Trần Mặc nhìn cùng Tử Tinh Dực Sư Vương lăng không đối lập váy trắng nữ tử, trong lòng có của hắn quyết định. . . . . .