Thần Cấp Card Hệ Thống Đại Đường Tối Cường Chủ Tiệm

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Sở Phàm mang theo ‘Card thương nhân hệ thống’ đi tới Đại Đường, từ nay, một cái náo loạn thần linh không yên Thế giới ra đời!
Tại sao Tứ Hải Long Vương sẽ liều mạng hốt bạc?
Tại sao Đường Tam Tạng biết cưỡi Harley đi Tây Thiên?

Tại sao Lý Thế Dân sẽ trở thành sử thượng đệ nhất dã thú Triệu Hoán Sư?
Tại sao Trường An Thành nội heo nhà nửa đêm kêu thảm thiết?
Hết thảy các thứ này hết thảy, đều phải ngược dòng đến một nhà tiểu phá tiệm…