Vạn Giới Tu Luyện Thành

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

“Hồng Mông phá, hỗn độn sinh, Hồng Mông dựng Tiên thành.

Cao ngất chư thiên mây, quan sát vạn giới sinh!

Tiên nhân vỗ đầu tôi, kết tóc (20 tuổi) nhận trường sinh.

Hồng Mông hỗn độn bên ngoài, Vạn Giới Tu Luyện Thành.”

Xuyên qua linh khí khôi phục thế giới song song, Phương Dực khóa lại một tòa Vạn Giới Tu Luyện Thành.

Vạn Giới Tu Luyện Thành, liên thông chư thiên vạn giới.

Tiêu Phong: “Thành chủ, nguyện vọng của ta là cùng a Chu đi phía bắc Trường Thành chăn thả!”

Phương Dực: “Có thể, ta cho ngươi thuê một mảnh đất, các ngươi tại Vạn Giới Tu Luyện Thành chăn thả đi.”

Bái Nguyệt giáo chủ: “Thành chủ, ta muốn cải tạo thế giới!”

Phương Dực: “Có thể, ngươi đi làm nhà khoa học đi.”

Tôn Ngộ Không: “Thành chủ, ta lão Tôn muốn diệt Phật.”

Phương Dực: “Có thể, chỉ cần ngươi giao nổi chi phí!”