Phòng Ta Có Cánh Cửa Như Ý

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Tỉnh lại sau giấc ngủ, gian phòng nhiều cánh cửa!

Khi Vệ Tử Thanh đẩy ra cửa này thời điểm, vậy mà phát hiện, có thể ngẫu nhiên xuất hiện tại các loại trong thế giới, võ hiệp, anime, kịch truyền hình …
Càng quan trọng là, lại còn có thể tướng vị diện nhân vật cho mang về hiện thực …

Giờ khắc này, Vệ Tử Thanh sinh hoạt, trở nên có chút không giống bắt đầu, tài phú, sắc đẹp, trường sinh, đã không còn là xa không thể chạm …

– Giấy Trắng: Đọc đã rõ main xuyên qua các thế giới, có gốc là thế giới hiện đại.