Tuyệt Thế Thần Thông

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Đấu Vũ Đại Lục, tông môn thế chân vạc, gia tộc hưng thịnh.
Một cái sinh hoạt tại Đấu Thú Tràng tầng dưới chót nhất kiên nghị thiếu niên, chết mà phục sinh, chẳng những Nguyên Thần nhập vào cơ thể, Đấu Mạch thức tỉnh, càng là sinh sôi nảy nở ra Phục Chế Thần Thông, trở thành yêu nghiệt tồn tại.

Nghịch cảnh trong quật khởi, giết chóc trong hoành hành. Dùng đỉnh phong Đấu Mạch, tu luyện tự nghĩ ra đấu kỹ, mặc ngươi tu vi Thông Thiên Triệt Địa, thực lực bá tuyệt hoàn vũ, ta tự có thể thúc dục Phục Chế Thần Thông, phục chế Thiên Địa vạn vật, thôn phệ vô tận ngôi sao, quét ngang Hoang Vũ, bễ nghễ Thương Khung!