Đạo Cực Vô Thiên

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Cổ thôn thức tỉnh, không hiểu quái sự liên tục.
Thánh trùng phụ thể, nan giải nhân quả diệu huyền.
Tuổi xây dựng sự nghiệp, ngộ nhập tiên tông tu luyện.

Kết giới bên trong, mới biết pháp tắc khó toàn.
Thượng giới chìm nổi, dần dần bình ngũ phương chi loạn.
Độ Ách phi thăng, may mắn được vũ hóa thành tiên.
Tam vực trằn trọc, tiên tâm thánh muốn khó lấp.
Không phải là cuối cùng, cuối cùng hiểu Đạo Cực Vô Thiên.