Từ Nổ Tung Hồn Hoàn Bắt Đầu Đấu La

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Không có Hệ Thống, Tiền Xu Võ Hồn, Tiên Thiên Hồn Lực cũng chỉ có tam cấp, Bái Sư Đại Sư càng bị cự.
Tô Tỉnh nổi giận, cầu người không bằng cầu mình, tốt xấu hắn kiếp trước cũng là học bá một viên.
Dựa vào đối với Hồn Lực tìm tòi nghiên cứu, Tô Tỉnh thành công đi ra thuộc về mình con đường cường giả.
Mặc ngươi mạnh hơn, kề bên ta một cái Siêu Điện Từ Pháo lại nói.

Đi tự mình khai phá Hồn Kỹ con đường!
Hồn Hoàn Hồn Kỹ cái gì, không cần.
Cặn bã nam nhân thiết, đã ăn thỏ thỏ, không thích chớ vào.