Triệu Hoán Tinh Hải

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Thượng cổ trong năm, trời giáng thần thạch, thay đổi Nguyên Hải cổ giới lực lượng quy tắc, làm mọi người có thể thức tỉnh chức nghiệp, tu hành Nguyên Sư!
Địa cầu bệnh nan y thanh niên Lâm Nhiên hồn xuyên cổ giới, phát hiện có được Nguyên Sư thiên phú, thức tỉnh ra xưa nay chưa từng có thần bí triệu hoán sư chức nghiệp, săn giết yêu thú, đạp lăng hải vực, tìm kiếm thần thạch huyền bí, triệu hoán thiên hạ, thành tựu Tinh Hải chí tôn!

Này hết thảy, từ xa xôi biên giới hải vực Đằng đảo bắt đầu!