Hoành Tảo Đại Thiên

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Trùng sinh đệ nhất, vốn đã chết đi Trần Minh lần nữa mở mắt, lại phát hiện mình trở lại thời niên thiếu tuế nguyệt.
Đây là đại thế tranh phong điềm báo, chỗ gần, có phá nhà chi địch cầm đao mà gần, hừng hực nộ diễm thiêu đốt tại dã.

Phương xa, xưng là Thanh Đế người ngay tại quật khởi, càng có tương lai Nữ Đế khiêm tốn mà nằm, lãnh mâu tương vọng ···
Để tránh tộc diệt gia vong, giẫm lên vết xe đổ, nơi này đại thế, Trần Minh chỉ có mang theo độc thuộc về hắn dị năng, không ngừng hướng về phía trước.