Thần Tú Chi Chủ

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Ta!
Chung Thần Tú!

Trời sinh Tú nhi, một đường vượt qua thanh tú, chết đều muốn thanh tú!
Đây là một vị Tú nhi, tại thế giới khác không ngừng thanh tú xuất quần luân, thanh tú xuất cá tính, thanh tú xuất chúng ta sinh chuyện xưa… Mới là lạ a!