Tâm Ma Chủng Đạo

Main playlist with id Tâm Ma Chủng Đạo does not exist!Main playlist with id Tâm Ma Chủng Đạo does not exist! – Chư vị đồng đạo, chư vị đại sư, đạo trưởng, sư thái, tiên tử, ma tôn, giáo chủ nhóm, hoan nghênh đi vào thế giới của ta, hưởng thụ xuyên qua chư giới mang tới chí cao vui vẻ cùng vô thượng hưởng thụ (buồn cười cười).

PS: Truyện hay, main có bàn tay vàng là một cái hồ lô tự thành một thế giới, main phải tốn ‘Ma Tính Trị’ để thêm cảnh vật, sinh vật,… Main cũng có thể đem các thứ tạo ra ngoài nhưng phải tốn Ma Tính Trị rất lớn, lớn hơn rất nhiều so với tự tìm ở bên ngoài, nên main cực ít đem vật ra ngoài thế giới hồ lô. Main thường kéo người vào và làm cho kinh hoàng, hoảng sợ,… Để lấy Ma Tính Trị, giống với loại vô hạn chủ thần ấy. Nói chung mấy bạn đọc sẽ rõ, tác lv5 nên yên tâm, chắc tay lắm.