Ta Trạch Trăm Năm Đi Ra Ngoài Đã Vô Địch

Đánh giá truyện
Tác giả:
Thể loại: , , , , ,
Loại:
Số tập: 15
Trạng thái:
Lượt nghe: 61
(Tháng 9-Tuần 6-Ngày 2)

Giới thiệu

Bình luận

Liên quan

Vượt qua thành huyền huyễn thế giới cường đại thế gia thiếu gia, chỉ vì tại yến hội bên trong hắt hơi một cái, liền bị khiển trách lời nói và việc làm không hợp, phạt ra tổ trạch, đến một hẻo lánh tiểu viện ở lại.

Sở Huyền không có Xem thêm

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 05:22:57
2:
Tap 002 - 05:18:23
3:
Tap 003 - 05:01:10
4:
Tap 004 - 05:02:34
5:
Tap 005 - 05:27:41
6:
Tap 006 - 05:54:44
7:
Tap 007 - 06:09:38
8:
Tap 008 - 05:43:55
9:
Tap 009 - 05:53:56
10:
Tap 010 - 05:42:38
11:
Tap 011 - 04:45:25
12:
Tap 012 - 04:47:18
13:
Tap 013 - 04:49:03
14:
Tap 014 - 05:07:53
15:
Tap 015 - 05:04:08
Nhạc nền:
TaTrachTramNamDiRaNgoaiDaVoDichTH
001-ThienDiaLongHonTH.mp3
002-ThienDiaLongHonTH.mp3
003-ThienDiaLongHonTH.mp3
004-ThienDiaLongHonTH.mp3
005-ThienDiaLongHonTH.mp3
006-ThienDiaLongHonTH.mp3
007-ThienDiaLongHonTH.mp3
008-ThienDiaLongHonTH.mp3
009-ThienDiaLongHonTH.mp3
010-ThienDiaLongHonTH.mp3
011-ThienDiaLongHonTH.mp3
012-ThienDiaLongHonTH.mp3
013-ThienDiaLongHonTH.mp3
014-ThienDiaLongHonTH.mp3
015-ThienDiaLongHonTH.mp3
Truyện Ta Trạch Trăm Năm Đi Ra Ngoài Đã Vô Địch Audio thuộc thể loại , , , , , của tác giả . Truyện được lấy nguồn từ với số tập là 15