Ta Thật Có Thể Trông Thấy Tỉ Lệ Hồi Báo Audio

Đánh giá truyện
Tác giả:
Thể loại: ,
Loại:
Trạng thái:
Lượt nghe:
72
Giọng nam: 4 tập

【 rượu đế, ba ngày (trời) tỉ lệ hồi báo – 10% 】【 hoàng kim, bảy ngày (trời) tỉ lệ hồi báo – 15% 】【 chữa bệnh, ba mươi ngày (trời) tỉ lệ hồi báo 18% 】【 giáo dục, chín mươi ngày (trời) tỉ lệ hồi báo 30% 】. . . .Đạt được đầu thần hệ thống về sau, Lâu Tiểu Phòng phát hiện, nguyên lai kiếm tiền là đơn giản như vậy một sự kiện!Người khác cơ kim sụt giảm, Lâu Tiểu Phòng cơ kim tăng vọt!

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
Tải trình duyệt CỐC CỐC để nghe mượt, tải truyện dễ dàng! (lưu ý cần tắt chặn QC để xem)