Ta Tám Tuổi Liền Vô Địch

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Ngươi thu được Thượng Cổ Kiếm Tiên ký ức, ba tuổi thông Kiếm Hồn, năm tuổi biết kiếm ý, tám tuổi ngưng Kiếm Vực.
Ngươi thu được Thượng Cổ Dược Thần ký ức, ba tuổi đọc Dược Điển, năm tuổi dung Dược Lô, tám tuổi luyện Thần đan.

Ngươi thu được Thượng Cổ Độc Vương ký ức, ba tuổi bắt Hạt Vương, năm tuổi dưỡng vạn trùng, tám tuổi bắt đầu trừng ai ai mang thai.

Đây là một cái Thượng Cổ nào đó trứ danh đại năng truyền thế đầu thai uống canh Mạnh Bà đổi mới ký ức thất bại về sau năm gần tám tuổi liền trọng tu đến Tam Giới đỉnh phong sau đó lựa chọn mai danh ẩn tính thủ thành làm ruộng cố sự.
Cố Chuẩn: Ta thật không phải trang bức phạm. Vô địch, trách ta rồi?