Ta Tại Phó Bản Thể Nghiệm Nhân Sinh

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Trần Phàm lưới yêu, phát hiện đối tượng lại là bằng hữu con gái, nhất thời chạy trối chết.

Coi như sau giờ làm việc Võng Văn tay viết, biết được sách mới phác nhai tin tức. Thất lạc bên dưới, mở ra nhân sinh thể nghiệm hệ thống. Nhân sinh thay đổi nhanh chóng, thật là quá kích thích rồi.

“Bổn hệ thống căn cứ ngươi trong máy vi tính dàn ý làm bản gốc khai sáng, thời gian là hai năm, thật tốt hưởng thụ lần này lộ trình.”

Trần Phàm: Ta rốt cuộc biết lúc trước tại sao lão sập tiệm, này cũng cái gì dàn ý a, một chút chỗ xung đột cũng không có, cổ đại sinh hoạt quá nhàm chán. Có thể trước thời hạn kết thúc sao?

Cho đến vai chính thượng tuyến, Trần Phàm biểu thị, thật là thơm.