Đế Vương: Từ Triệu Hoán Bắt Đầu

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

trọng sinh Vạn Quốc đại lục, thu được tuyệt thế mãnh tướng Triệu Hoán hệ thống.

Keng, chúc mừng túc chủ triệu hoán đến mãnh tướng Hàn Tín.

Keng, chúc mừng túc chủ triệu hoán đến mưu sĩ Tôn Tẫn.

Keng, chúc mừng túc chủ triệu hoán đến mãnh tướng Triệu Vân.

Keng, chúc mừng túc chủ triệu hoán đến Sát Thần Bạch Khởi.

Triệu hoán vô số Hoa Hạ mãnh tướng, chế tạo dị giới mạnh nhất đế vương. . . .

Thể loại triệu hoán